Rezerwacja: tel. 22 10 11 616
tel. 22 10 11 616
    Zaloguj

NIANIA W TEATRZE

REPERTUAR

Niania w teatrze

Chcesz wybrać się do teatru, ale nie masz z kim zostawić swojej pociechy?
Teatr Syrena ułatwi Ci decyzję i pomoże miło spędzić wieczór. Projekt „Niania w teatrze” umożliwia rodzinom wspólne wyjście. Przed przedstawieniem rodzice mogą pozostawić swoje dziecko pod opieką doświadczonych animatorów. Wy oglądacie spektakl, dziecko spędza czas na twórczej zabawie podczas warsztatów teatralnych.

Zapraszamy rodziców z dziećmi między 4 a 10 rokiem życia.
Cena biletu na spektakl pozostaje zgodna z cennikiem, a koszt opieki nad dzieckiem wynosi 10 zł. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona w związku z czym prosimy o wcześniejszą rezerwację. Zapraszamy do teatru 15 min. przed rozpoczęciem spektaklu i odbiór dziecka najpóźniej 20 min. po jego zakończeniu.

Regulamin
projektu Niania w teatrze

Obowiązuje od 29.01.2016

 

1. Usługa realizowana jest w trakcie trwania spektakli, w siedzibie Teatru Syrena,
ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa.
2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4. do 10. roku życia.
3. Z opieki podczas spektakli korzystają tylko dzieci rodzic/opiekun przebywa w tym czasie na spektaklu w Teatrze Syrena.
4. Jednorazowy koszt opieki nad dzieckiem wynosi 10 zł.
5. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Teatr Syrena o chęci skorzystania z usługi „Niania na Spektaklu” telefonicznie (tel. 22 10 11 613/630) lub mailowo (e-mail: bilety@teatrsyrena.pl) minimum 2 dni przed spektaklem.
6.Teatr nie podejmuje się opieki nad dzieckiem, które jest chore/przeziębione, a jego stan zdrowia może spowodować pogorzenie stanu zdrowia pozostałych uczestników;
7. Opieka nad dziećmi sprawowana jest od momentu przyjęcia dziecka tj. najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna tj. najpóźniej 20 minut po zakończeniu spektaklu, także podczas przerwy w spektaklu.
8. Przyjmowanie i odbieranie dziecka odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Teatr Syrena.
9. W wyjątkowych okolicznościach Teatr zastrzega sobie prawo do wywołania rodzica/opiekuna ze spektaklu.
10. Rodzic/opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez swoje dzieci.
11. Teatr nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Teatru.
12. Pracownicy Teatru nie są uprawnieni do podawania dziecku lekarstw, posiłków i napojów.
13. Teatr nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikające z tytułu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.